Urriak 25, osoko bilkura

 

Sopelako Udaleko hurrengo osoko bilkura urriaren 25ean izango da, 19:30ean udaletxeko areto nagusian. Auzokideek udal bilkuretara joateko eta bertan parte hartzeko eskubide osoa dute. Honakoa izango da aztergaien zerrenda:

AZTERGAI ZERRENDA

1.-2018KO IRAILAREN 21 ETA 27KO AURREKO AKTEN ONARPENA, BIDEZKOA BADA.

2.- UNAI DEL BURGO GARCIA JAUNAK ZINEGOTZI JABETZE HARTZEA..

3.-GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAREN SOBERAKINEN ERABILERAREKIKO 2018KO 1, 2 ETA 3. HIRUHILABETEKO FINANTZIAL JASANGARRITASUNAREN TXOSTENA (2190/2018 Espedientea):-

ATAL ERABAKITZAILEA

Hirigintza, Etxebizitza, Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuak

4.- UDAL-ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA, BIDEZKOA BADA.- GAIA: AURRETIAZKO UDAL-LIZENTZIARIK GABE HIRIGINTZA-EKINTZAK ETA HIRIGINTZA-KONTSULTAK EGITEKO ETA HIRIGINTZA-INFORMAZIORA SARTZEKO AHALMENA EMATEN DUTEN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA

Kirola, Aisialdia eta Gazteria

5.- HITZARMENAREN ONESPENA:- GAIA: 2018-2019 EPEALDIRAKO “GAZTEDI URIBE KOSTA EGITASMOA” URIBE KOSTAKO MANKOMUNITATEAREN ALDE KUDEATZE MANDATUA GAUZATZEA.

Ogasuna eta Kontuen Batzorde Berezia

6.- EUSKALTEGIKO LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. 61/2018 ESPTEA.

7. LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.GRUPO ACHA. 61/2018 ESPTEA

8.- AURREKONTU GABEKO ZENBAIT FAKTUREN LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.61/2018 ESPTEA.

9.- SOPELA KOSTA FESTEKO LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.ADOS61/2018 ESPTEA.

10.- LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA.SORMEN. 61/2018 ESPTEA.

11.- LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. ITXASLEHOR. 61/2018 ESPTEA.

12.- LEHENAGOKO BETEBEHARRAK AITORTZEA. ADOS. 61/2018 ESPTEA.

13.- TRAKZIO MEKANIKOKO IBILAGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUPETZEN DUEN ZERGA ORDENANTZAREN ALDAKETAREN ONARPENA BALEGOKIO.2893/2018 ESPTEA.

14.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUPETZEN DUEN ZERGA ORDENANTZAREN ALDAKETAREN ONARPENA BALEGOKIO. 2894/2018 ESPTEA.

ARGIBIDE, SUSTAPEN ETA KONTROL ATALA

15.- PRESAZKO MOZIOAK, HALAKORIK BADA.

16.- JARRAIAN AGERTZEN DIREN ALKATETZA DEKRETUEN BERRI EMATEA:-

a).- Berri ematea. Gaia: irailaren 27ko 1706/2018 Alkatetza Dekretua, Alkatetzaren eginkizunen eskuordetza.

b).- Kreditu transferentzienbidez udal aurrekontuak aldatzeko 12. zbk. espedientearen aldaketaren berri ematea 2808/2018espta. (2018-172 8dekretua).

c).- Kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko 13. zbk. espedientearen aldaketaren berri ematea 2177/2018espta. (2018-1745 dekretua).

d).- Berri ematea. Gaia: urriaren 9ko 1779/2018 Alkatetza Dekretua, Alkatetzaren eginkizunen eskuordetza.

e).- Berri ematea. Gaia: urriaren 10eko 1787/2018 Alkatetza Dekretua, Alkatetzaren eginkizunen eskuordetza.

17.- ERREGU, GALDERAK ETA MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK.

Erregu eta galderak

A).- Manuela Ruiz andrearen idazkia. Gaia:- udal-eremuan publizitate sexista.